Inscrierea copilului in clasa pregatitoare 2015 - 2016, Ghidul complet

Inscrierea copiilor in clasa pregatitoare incepe pe 16 februarie 2015 si se desfasoara conform reglementarilor prevazute de ordinul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice privind inscrierea in invatamantul primar publicat in Monitorul Oficial.

1. Ce copii pot fi inscrisi la scoala in anul 2015?

- Copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la data de 31 august 2015


Parintii, ai caror copii implinesc varsta de 6 ani pana la data de 31 august 2015 inclusiv, au obligatia de a inscrie copiii in invatamantul primar in clasa pregatitoare.

- Copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2015


Mai pot fi inscrisi in clasa pregatitoare si copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2015 inclusiv, daca dezvoltarea lor psihosomatica este corespunzatoare.

Evaluarea dezvoltarii psihosomatice are drept scop atestarea pregatirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregatitoarese si se efectueaza de catre personal de specialitate, sub coordonarea Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala (CJRAE/CMBRAE).

In cazul in care rezultatul evaluarii arata ca dezvoltarea psihosomatica nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare, copiii vor fi inscrisi in grupa mare din invatamantul prescolar. Rezultatul evaluarii nu poate fi contestat.

- Copiii care implinesc varsta de 7 ani pana la data de 31 august 2015


In cazul copiilor care implinesc varsta de 7 ani pana la data de 31 august 2015 inclusiv si nu au fost inscrisi in invatamantul primar in anul scolar 2014-2015, inscrierea poate fi facuta, la cerere, direct in clasa I.

2. Care este calendarul inscrierii in clasa pregatitoare in 2015?

Inscrierile in clasa pregatitoare in anul scolar 2015 - 2016 incep luni, 16 februarie, prin afisarea, la sediul fiecarei unitati de invatamant si pe site-ul acesteia, a informatiilor care permit parintilor sa cunoasca activitatea specifica clasei pregatitoare din cadrul unitatii, cum ar fi: posibilitatea organizarii procesului de invatamant in cadrul unei gradinite aflate in structura scolii sau in consortiu cu scoala, posibilitatea organizarii programului Scoala dupa scoala, fotografii ale spatiului in care se desfasoara activitatea la clasa pregatitoare.

Tot in aceeasi zi va fi afisata la sediul unitatii de invatamant lista documentelor care sa dovedeasca indeplinirea criteriilor specifice de departajare.

Tot luni are loc afisarea programului de evaluare a dezvoltarii psihosomatice a copiilor solicitata de parinti, in conformitate cu prevederile din Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2015-2016, prevazuta in anexa nr. 2 la ordinul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice.

Iata datele de referinta din Calendarul inscrierii in invatamantul primar in anul scolar 2015 - 2016:

 • 16 februarie 2015 - afisarea programului de evaluare a dezvoltarii psihosomatice a copiilor; afisarea criteriilor de departajare ale scolilor;
 • 16 - 27 februarie 2015 - organizarea intalnirilor informative si de consiliere a parintilor care urmeaza sa-si inscrie copiii, la gradinita;
 • 18 - 26 februarie 2015 - organizarea "Zilei Portilor Deschise" - parintii si copiii pot vizita scolile si activitatile claselor pregatitoare si pot purta discutii cu personalul unitatii de invatamant;
 • 23 februarie - 13 martie 2015 - completarea cererilor tip de inscriere a copiilor in clasa pregatitoare sau clasa de catre parinti;
 • 20 - 21 martie 2015 - afisarea listelor cu candidatii inmatriculati, situatia locurilor ramase libere si lista copiilor neinscrisi dupa prima etapa;
 • 23 martie 2015 - prezentarea procedurii de repartizare a elevilor pe locurile disponibile;
 • 23 martie - 3 aprilie 2015 - depunerea cererilor de inscriere la scoala de circumscripti in cazul copiilor de 7 care nu au fost inscrisi in invatamantul primar in anul scolar 2014-2015;
 • 10 aprilie 2015 - afisarea listelor finale cu copiii inscrisi la fiecare scoala;
 • 14 - 17 aprilie 2015 - solutionarea cererilor parintilor copiilor neinscrisi la nicio unitate de invatamant;

3. La ce scoli pot fi inscrisi copiii?

In general, copiii pot fi inscrisi la scolile de circumscriptie.

Fiecare locuinta este arondata unei unitati de invatamant aflata in proximitatea sa, numita scoala de circumscriptie. Totalitatea strazilor arondate unitatii de invatamant formeaza circumscriptia scolara a unitatii de invatamant respective

Parintii pot opta si pentru o alta scoala decat cea de circumsriptie, insa in limita locurilor disponibile si, dupa aplicarea criteriilor de departajare genearle sau specifice.

"In situatia in care intr-o unitate de invatamant numarul cererilor de inscriere primite de la parinti al caror domiciliu se afla in afara circumscriptiei scolare este mai mare decat numarul de locuri libere, vor fi aplicate criterii de departajare generale si specifice", prevede metodologia de inscriere.

Criteriile generale de departajare vor fi:


 • existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului;
 • existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti. Situatia copilului care provine de la o casa de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimileaza situatiei copilului orfan de ambii parinti;
 • existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte;
 • existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculate in unitatea de invatamant respectiva.

Criteriile specifice de departajare


Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare scoala in parte.

4. Ce acte sunt necesare pentru inscrierea la scoala?

Actele necesare inscrierii copilului in clasa pregatitoare in anul scolar 2015 - 2016 sunt:

- cererea tip pentru inscrierea copiilor in clasa pregatitoare
- copie a actului de identitate propriu
- copie a certificatului de nastere al copilului.
- documentul cu rezultatul pozitiv al evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copilului, daca este cazul
- alte documente care dovedesc indeplinirea criteriilor de departajare, in cazul in care se solicita inscrierea la alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie

Cererea pentru inscrierea copiilor in clasa pregatitoare poate fi facuta online sau la secretariatul scolii la care parintele vrea sa-si inscrie copilul.

Cererea de isncriere trebuie validata, validarea acesteia avand loc la unitatea de invatamant la care parintele doreste inscrierea, in prezenta parintelui si a cel putin unui membru din comisia de inscriere

Asadar si in cazul cererilor completate online, unul dintre parinti va trebui sa duca personal cererea la scoala la care vrea sa-si inscrie copilul.

La momentul validarii cererii, parintii trebuie sa depuna la secretariat si:
- copie a actului de identitate propriu
- copie a certificatului de nastere al copilului.
- documentul cu rezultatul pozitiv al evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copilului, daca este cazul

Acestea vor fi certificate conform cu originalul de catre secretariatul scolii.


Urmareste-ne pe Facebook!